Rólunk

Az alapítvány célja az 1916-1917-ben épült, eredeti nevén IV. Károly, utolsó nevén Szőke Tisza kétkéményes, lapátkerekes gőzhajó jelenlegi állapotának rendezése, ide értve a hajóban található védett műszaki emlékek kimentését, a hajó összes örökségvédelem alatt álló részegységének biztonságos betárolását, és az elsüllyedt hajótest vízből való kiemelését. (A hajó védett műszaki elemeit a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal védett tárgyegyüttessé nyilvánította.)

Ezt követően az alapítvány arra törekszik, hogy külső források bevonásával közel eredeti állapotúra építse újjá a hajót, vagy - amennyiben az újjáépítés megfelelő források hiányában nem megvalósítható - a hajó részegységeit mint ipartörténeti értéket, emléket, oktatási, muzeális, kulturális célra hasznosítsa. Ennek keretében az alapítvány törekszik a gőzgép bemutatható, működőképes állapotra történő felújítására. A hajó egyéb, nem védett alkatrészeinek felhasználásával, és a hajóhoz köthető, máshol fellelhető tárgyi emlékek felkutatásával és beszerzésével közreműködik egy Szőke Tisza Hajó Emlékhely kialakításában Szegeden.

Az alapítvány célja, hogy felkutassa a Magyarországon található, a hajózás területén kialakításukban, vagy működésükben egyedi értéket képviselő, elhagyatott, vagy hasznosításra váró, használaton kívüli hajókat, a hajózáshoz kapcsolódó eszközöket, tárgyi emlékeket, ezeket lehetőségeihez mérten megvásárolja, állagmegőrzésükről, felújításukról gondoskodik, a jövő nemzedékének megőrzi, lehetőség szerint közforgalom számára elérhető bemutatóhelyen kiállítja, a működtetésükből származó esetleges hasznot az alapítvány közérdekű tevékenységének megvalósítására fordítja.

Az alapítvány közreműködik a fiatalabb generáció hajózással való megismertetésében, a magyarországi hajós utánpótlás képzésében, oktatásában, a vizsgára bocsátás feltételeinek elérésében. Együttműködik, lehetőségeihez mérten segíti, támogatja a hasonló célkitűzéssel rendelkező szervezeteket.